miércoles, 17 de octubre de 2012

LLUMINÀRIES I ACCESORIS D'IL·LUMINACIÓ (2on de Tècnica Fotogràfica)

LLUMINÀRIES

Artefactes que allotgen les làmpades distribuint la llum de diferents formes, segons la seva finalitat.

1) PROJECTORS AMB LENT FRESNEL

2) PROJECTORS SOFTLIGHT (LLUM DIFUSA)


3) PROJECTORS OBERTS:

-Quartz
-Bombetes tipus Nitra
-“Arturo”
-Font freda
-Ciclorama

4) PROJECTOR DE RETALL / ELIPSOIDAL / “LEKO”


5) LÀMPADES PAR


6) LLUMINÀRIES D’EQUIPAMENTS DE FLAIX (actualment existeixen versions per a flaix de gairebé totes les categories descrites per a llum contínua als apartats precedents, però els descrits a continuació son el aparells tipics d'un estudi fotogràfic fent servir unitats de flaixos estàndard)


Limitadors d’amplada del faig:
-cons
-reixetes de bresca d’abella


Paraigües:
-reflectors
-difusors

Finestres de llum difusa (de totes les formes i tamanys)
Lents fresnel per simular llum puntual (de recent aplicació)


ACCESORIS D’IL•LUMINACIÓ
Alguns elements son imprescindibles per:
- retallar la llum
- suavitzar-la
- reflectir-la
- disminuir-la

Perquè:
- les viseres que poseeixen la major part de les lluminàries estàn tan properes a la llum que no poden retallar-la bé.
- Hi ha lluminàries, com ara els projectors de fresnel, que produeixen ombres molt imprecisses 

-  això suposa que cal utilitzar elements anomenats negres, de diversos tamanys i formes, que impedeixen el pas de llum, com ara

-Teles negres (feltre)
-Kremels
-Altres elements pintats de negre

- PER REFLECTIR LA LLUM:
-sedes
-gases
-difusors (tela, metall)

- PER DIFONDRE LA LLUM:
- (Materials sintètics) Rotllos de gran tamany (permeten grans superfícies sobre bastidors)
- PER SUBJECTAR I ORIENTAR AQUESTS ELEMENTS:
- Assortits de peces mecàniques per a subjeccions a:
- trípodes
- pantògrafs (penjats del sostre o a les vores del decorat) i “Ceferinos”
- peus auxiliars 


 

Lluminàries de llum contínua (2on Tècnica Fotogràfica) per M. VilimelisNo hay comentarios: