miércoles, 23 de octubre de 2019

Elements Visuals Bàsics: Línia (Llenguatges del Disseny i Aplicacions I (primer semestre alumnes Grau de Disseny ESDAP Catalunya/Campus Pau Gargallo)

Els elements visuals bàsics
Els elements visuals bàsics són el pùnt, la línia i el pla. Sobre ells hi podem aplicar atributs com la textura i el color. Aquests elements els podem escalar i interrelacionar creant composicions.Les persones reconeixem en una fotografia allò que representa, en aquest cas un arbre. Per a un dissenyador o un artista visual una fotografia no és només allò que representa, sinó un sistema abstracte de punts, línies o plans, amb textures i colors que composen una imatge. La història de la representació és una relació contínua entre allò representat i els propis elements que representen.


Els artistes que van fer aquestes peces, pensaven en representar o en combinar colors i línies?


La línia és un deis e'lements basic:s en el disseny. Per la seva simplicitat és un gran element comunicatiu. Si la treballem sola i sabem combinar les formes és d'una gran bellesa i simplicitat. Paul Klee deia: un dibuix és una línia que es posaa caminarAquests treballs estan resolts mitjançant la línia. Conceptualment tenen un gran sentit del ritme.


Per ritme entenem la repetició modular no regular sinó seqüencial. El ritme en disseny té molt a veure amb la caligrafia, però el podem trobar en molts gràfics. A sota un gràfic de Sergi Delgado i una caligrafia de John Stevens.


PràcticaDibuixa simplificant i ordenant una composició amb un tema. El tema el pots triar tu mateix: cares, animals, objectesProcés

-Fer un esbós simpliflcant

Calcar i realitzar l'original. La tècnica més adient pera fer aquest treball és un retolador de punta fina. Si algú prou tècnica amb l'eina ploma d'lllustrator o amb Photoshop també pot obtenir un resultat adequat.Objectius

Fer una bona iHustraci ó (bon dibuix modu lat, sintètic, expressiu) 

Conèixer el procés de treball 

Emprar el material                    adequat 

Ser polit 

Presentar-ho