martes, 2 de octubre de 2012

FOTOMETRIA/IL·LUMINACIÓ (TIPUS DE MESURES DE LA LLUM) (NOMBRE GUIA)


Cal fer una mesura de la llum en cadascuna de les imatges que realitzem.
Aquesta anàlisi ens permetrà establir el valor d’exposició EV adequat per a la sensibilitat de pel·lícula o d’ajustament digital que disposem.

SEMPRE HAUREM D’ESTABLIR UNA COMBINACIÓ DE DIAFRAGMA I OBTURACIÓ

Com més gran sigui la potència d’una determinada font de llum, més gran serà l’EV

La unitat d’emisió (= emitància = intensitat) és la candela. Dins una esfera d’un metre de radi, una candela emet un lumen d’energia radiant (flux lluminós) i aquest lumen il·lumina l’interior de l’esfera amb un lux (de il·luminància).

El lux és el veritable valor d’il·luminació de l’escena, i allò que veritablement analitza un fotòmetre de Llum Incident.

COM MÉS GRAN IL·LUMINACIÓ EN LUX, UN EV MAJOR

Si la distància de la font és més gran, la il·luminació baixa en funció inversa al quadrat d'aquesta distància.

Si a 1m una font dòna 4000 lx a 2m no tindrem la meitat sinò la quarta part de lux, és a dir: dos EV menys.

EL NOMBRE GUIA És el producte del DIAFRAGMA PER LA VELOCITAT per a una determinada sensibilitat.
És un valor que habitualment ens dòna el fabricant del flaix i que defineix la seva potència.

El podem calcular també multiplicant la distància entre la font i el subjecte fotografiat per el diafragma, de manera que:

NG=Distància x Diafragma (f) ⇒ NG=D·F ⇒ D=NG/F ⇒ F=NG/D

PER EXEMPLE:
Si un flaix té NG 45 per a una sensibilitat de 100 ASA, podem deduir què diafragma farà servir per a totes les distàncies.

a 1m, f45 perquè 1 x 45 = 45
a 2m, f22 perquè 2 x 22 = 44
a 4m, f11 perquè 4 x 11 = 44
a 8m, f5.6 perquè 8 x 5.6 = 44.8
a 16m, f2.8 perquè 16 x 2.8= 44.8 y tots aquests resultats son el més semblant possible a 45

No hay comentarios: