viernes, 5 de octubre de 2012

LLEI DE RECIPROCITAT (1er Tècnica Fotogràfica)

LLEI DE RECIPROCITAT


3 PILARS FONAMENTALS DE LA FOTOGRAFIA:

1) DIAFRAGMA : Abertura específica per on ingresa el faig lluminós.
2) VELOCITAT D’OBTURACIÓ : Temps que romana oberta la cortineta de l’obturador.
3) SENSIBILITAT: Capacitat de reacció d’un material fotosensible davant la presència d’un faig lluminós.

Si exposem una pel•lícula de 100 ISO en un dia assolejat amb una velocitat de 125 i un f16, també podrem establir la següent relació:

250 v / f8, 500 v / f4, ...

En obrir un punt més de diafragma hi entra el doble de llum, però en augmentar al doble la velocitat d’obturació, ens arriba a la pel•lícula la mateixa quantitat d’energia lluminosa i, per tant, la presa estarà ben, o, si més no, igualment exposada (es manté el mateix EV -valor d'exposició-).

Per tant, si partint d’una combinació determinada, podem aconseguir el mateix EV (valor d’exposició) obrint o tancant els mateixos pases de diafragma que disminuïnt o augmentant el temps d’exposició, ¿Quina diferència hi haura entre totes aquestes imatges amb el mateix EV i, per tant, amb el mateix contrast?

El factors que variarem a la nostra imatge tenen a veure amb la NITIDESA de la imatge (òptima amb diafragmes intermitjos, doncs estem afectant a la PROFUNDITAT DE CAMP.

No hay comentarios: