martes, 29 de octubre de 2013

La llum. Definició i propietats físiques. (1er i 20n de Fotografia)


 

Llei de reciprocitat. Diafragmació i profunditat de camp. Enfocament. (1er de Fotografia -i demés cicles i cursos-)


Formació de la imatge (1er de Fotografia -i tots cicles i cursos-)
Lluminàries i accesoris d'il·luminació (2on de Fotografia)


Fonts de llum (2on de Fotografia)
Magnituds i unitats de mesura de la llum (1er i 2on del cicle Fotografia)

UNITATS DE MESURA DE LA LLUM

La llum, igual que les ones de ràdio, els raigs x o els gamma, és una radiació i una forma d’energia.


L’ENERGIA ES MESURA EN JOULES (J) al sistema internacional.

Per a què en necessitem, de noves unitats? :

•NO TOTA LA LLUM EMESA PER UNA FONT ARRIBA A L’ULL I PRODUEIX SENSACIÓ LLUMINOSA.
•NO TOTA L’ENERGIA QUE CONSUMEIX UNA FONT, COM ARA UNA BOMBETA, ES CONVERTEIX EN LLUM.

Tot això s’ha d’avaluar d’alguna manera i per això definirem noves magnituds:


MAGNITUDS DE LA LLUM:

-FLUX LLUMINÓS 

-INTENSITAT LLUMINOSA (EMITÀNCIA) I

-IL•LUMINACIÓ (“IL•LUMINÀNCIA”) E

-LUMINÀNCIA L

-RENDIMENT LLUMINÓS (EFICIÈNCIA LLUMINOSA)

-QUANTITAT DE LLUM Q

FUNCIONS I CARACTERÍSTIQUES DE LA LLUM (tots el cicles, tots el cursos)

FOTOMETRIA. Mesurant amb la càmera (modes d'exposició) per a tots el cicles i cursos

Tadao Cern, Mona Lisa y Van Gog

Como sabéis, una de las actividades de técnica fotográfica de 2º (este año retomada desde foto artística por Isabel Codina y Amat Jacobo), consiste en la recreación de una obra pictórica reconocida. Aunque el planteamiento desde los distintos módulos es diferente (en foto artística se busca una reinterpretación y en técnica una reproducción lo más exacta posible del encuadre, los valores tonales, el contraste y la dirección y calidad de la luz) os ofrezco, además de los ejemplos de años anteriores y de otros autores, estos dos curiosos trabajos de Tadao Cern basados, además de en una estudiada iluminación de estudio, en una serie de ajustes digitales para dotar de textura realista a aquellas partes del cuadro que permanecen en el trabajo final.

Revealing The Truth - Mona Lisa