martes, 29 de octubre de 2013

Magnituds i unitats de mesura de la llum (1er i 2on del cicle Fotografia)

UNITATS DE MESURA DE LA LLUM

La llum, igual que les ones de ràdio, els raigs x o els gamma, és una radiació i una forma d’energia.


L’ENERGIA ES MESURA EN JOULES (J) al sistema internacional.

Per a què en necessitem, de noves unitats? :

•NO TOTA LA LLUM EMESA PER UNA FONT ARRIBA A L’ULL I PRODUEIX SENSACIÓ LLUMINOSA.
•NO TOTA L’ENERGIA QUE CONSUMEIX UNA FONT, COM ARA UNA BOMBETA, ES CONVERTEIX EN LLUM.

Tot això s’ha d’avaluar d’alguna manera i per això definirem noves magnituds:


MAGNITUDS DE LA LLUM:

-FLUX LLUMINÓS 

-INTENSITAT LLUMINOSA (EMITÀNCIA) I

-IL•LUMINACIÓ (“IL•LUMINÀNCIA”) E

-LUMINÀNCIA L

-RENDIMENT LLUMINÓS (EFICIÈNCIA LLUMINOSA)

-QUANTITAT DE LLUM Q

No hay comentarios: