martes, 29 de octubre de 2013

FOTOMETRIA. Mesurant amb la càmera (modes d'exposició) per a tots el cicles i cursos

No hay comentarios: