viernes, 5 de octubre de 2012

El Balanç de Blancs. Llum i color. Sensibiltat cromàtica. (2on Tècnica Fotogràfica)

 

La mateixa imatge amb 4 paràmetres diferents de balanç de blancs. Un ajustament incorrecte produeix dominants de color.


 

 

 

El Balanç de Blancs

Contingut
1 Necessitat del Balanç de blancs
2 Descripció
3 Implementació programari del Balanç de blancs
4 Vegeu també
5 Enllaços externs

Necessitat del Balanç de blancs

Els colors capturats per les càmeres depenen, com és evident, de la il luminació. La llum que travessa l'objectiu i excita el CCD o la pel.lícula no és sempre la mateixa. Pot ser natural o artificial, i dins d'aquestes, n'hi ha de diferents tipus que depèn d'una sèrie de característiques diferenciadores. Una d'elles és precisament la temperatura de color, que expressa la dominant de color d'una font de llum determinada, que varia segons la distribució espectral de l'energia.
El principal problema que plantejava la temperatura de color a la càmera fotogràfica analògica, era que no podia distingir si la llum present era blanca pura o no. Les pel lícules es calibren, en general, per la llum del dia, la temperatura de color és idèntica a la llum del flaix. A més també es feien servir filtres fotogràfics de color per contrarestar els efectes de la temperatura de color.
En condicions de llum natural, l'energia lumínica està distribuïda de manera aproximadament igual en les tres components de color (RGB). No obstant això, amb il luminació artificial és molt probable que una de les components de color sigui més important que les altres. Per exemple, en l'enllumenat de tungstè predomina la component vermella, molt útil en escenaris càlids on predominen els tons vermellosos.
Una càmera no té la possibilitat de processar la llum com ho fa el cervell humà, ja que està calibrada de manera que el CCD identifica com a llum blanca, una llum amb una determinada temperatura de color: la llum solar. Els efectes de la il luminació a la imatge es poden compensar actuant a la cambra sobre el guany de cada una dels components del color.

DESCRIPCIÓ

La majoria de les càmeres digitals porta incorporat al menys un sistema de balanç de blancs automàtic. Aquest el que fa és ajustar la part més brillant de la escena per que aparegui com a color blanc, i la menys brillant com negre.
Algunes càmeres digitals disposen d'opcions més avançades que l'ajustament automàtic, però no completament manuals, donant així algunes opcions més del automàtic:
Interiors o tungstè: S'ajusta el balanç de blancs assumint que es troba en un espai il • luminat per llum incandescent o halògena (il luminació típica de la llar: bombeta).
Sol: S'ajusta assumint que es troba en un espai exterior amb un temps assolellat o ennuvolat de gran lluminositat.
Ombra: S'ajusta assumint que es troba en un espai exterior en condicions d'ombra o de cel molt cobert.
Fluorescent: S'ajusta assumint que es troba en un espai il • luminat per llum fluorescent.
Aquestes opcions són millors que l'ús automàtica i encara tindrem problemes amb els termes mitjans, durant l'alba o el capvespre, en què la llum del sol ha de travessar una major longitud en les capes de l'atmosfera que envolten la terra. Això modifica la coloració de la llum, la qual poques vegades notem ja que ens és massa quotidià.
L'ajustament manual del balanç de blancs a les càmeres digitals actuals s'ha simplificat notablement i només cal enfocar la càmera cap a un full de paper o objecte blanc i prémer el botó de calibratge de blancs. D'aquesta manera, el guany de les tres components de color s'ajusta automàticament per tal que donin el mateix nivell de senyal sota aquestes condicions d'il luminació. D'aquesta manera, els colors obtinguts en la nostra imatge s'apropessin el màxim possible als colors reals de l'escena fotografiada.
Implementació programari del Balanç de blancs

El balanç de blancs és una operació programari que altera els nivells de la imatge. Es podria pensar que és un procés de gran complexitat tècnica donat el complicat que és desfer-se d'dominants indesitjades un cop la imatge ha estat revelada amb un balanç de blancs insatisfactori.
Res més lluny de la realitat, la càmera (en estirar en JPEG) o el nostre revelador (al tirar en RAW) implementen el balanç de blancs com un simple escalat de tots els nivells RGB per un valor quan la imatge està encara en estat lineal ( per això és tan complicat corregir a posteriori en imatges amb gamma compensada), existint un factor diferent per a cada canal. Així per exemple, i si prenem com a referència el canal verd (que deixem inalterable), per aplicar un balanç de blancs 'tungstè' a la Canon 350D s'utilitzen uns factors: R: 1.392498, G: 1.000000 i B: 2.375114, és dir tots els nivells vermells s'incrementen en un 39% i els blaus en un 138% respecte als seus valors lineals de partida, tan simple com això.

Temes relacionats
Temperatura de color
Correcció gamma
La temperatura de color: la importància del balanç de blancs
Balanç de blancs
Equilibrar blancs

BALANÇ DE BLANCS

El balanç de blancs (White Balanç, WB) és un control de la càmera que serveix per definir la brillantor dels colors bàsics vermell, verd i blau (RGB) amb l'objecte de que la part més brillant de la imatge aparegui com a color blanc , i la menys brillant com negre. Aquest control, depenent de les càmeres, pot ser automàtic o manual. Si no tens clar com funciona aquesta opció de la teva càmera o, simplement, mai t'has plantejat el seu ús, el que ara t’explicaré t'interessa. En aquest article explico què és el balanç de blancs i com configurar-lo correctament per millorar notablement el resultat de les teves fotos.


Per Què Necessitem el Balanç de Blancs?
Els colors registrats per la càmera digital depenen de l'enllumenat. La llum que entra per el diafragma i registra el CCD no és sempre la mateixa. Pot ser natural o artificial, existint subtipus dependents d'una sèrie de característiques diferenciadores. Una d'elles és precisament la temperatura de color, que expressa la dominant de color d'una font de llum determinada, que varia segons la distribució espectral de l'energia.
En condicions de llum natural, l'energia lumínica està distribuïda de forma equilibrada en les tres components de color Vermell-Verd-Blau (RGB). No obstant això, amb il luminació artificial una de les components de color sol prevaler sobre les altres. Per exemple, en il.luminació obtinguda a partir de bombetes incandescents (tungstè) el color vermell és predominant.
Una càmera no té la capacitat de processar la llum com ho fa el nostre cervell, ja que està calibrada de manera que el sensor identifica com a llum blanca una llum amb la temperatura del color de la llum del Sol Per compensar els efectes de la il•luminació hem d'ajustar a la càmera el guany de cada una de les components de color.
El Balanç de Blancs a les Cambres Digitals
La majoria de les càmeres digitals porta incorporat al menys un sistema de balanç de blancs automàtic. Com hem explicat anteriorment, el que fa aquest sistema és ajustar la part més brillant de la escena per que aparegui com a color blanc, i la menys brillant com negre.

Els Modes del Balanç de Blancs
Algunes càmeres digitals disposen de configuracions del balanç de blancs amb valors per defecte que es poden seleccionar en els seus menús. Aquestes configuracions de balanç de blancs solen ser les següents:

_. Interiors o tungstè: S'ajusta el balanç de blancs assumint que es troba en un espai il • luminat per llum incandescent (bombetes) o halògena.
_. Assolellat: S'ajusta assumint que es troba a l'exterior amb un temps assolellat o ennuvolat de gran lluminositat.
_. Ennuvolat: S'ajusta assumint que es troba a l'exterior en condicions d'ombra o de cel molt cobert.
_. Fluorescent: S'ajusta assumint que es troba en un espai il • luminat per llum fluorescent.

Aquestes opcions són millors que l'ús automàtica i encara tindrem problemes amb els termes mitjans, durant l'alba o el capvespre, en què la llum del sol ha de travessar una major longitud en les capes de l'atmosfera que envolten la terra. Això modifica la coloració de la llum, la qual cosa poques vegades notem ja que ens és massa quotidià. En aquests casos és molt útil disposar d'una manera d'ajust manual del balanç de blancs.Ajust Manual del Balanç de Blancs
L'ajustament manual del balanç de blancs a les càmeres digitals actuals és bastant senzill. Només cal enfocar un objecte de color blanc (un paper, per exemple) i prémer el botó de calibratge de blancs. D'aquesta manera el guany de les tres components de color s'ajustarà automàticament per donar el mateix nivell de senyal sota aquestes condicions d'il luminació, obtenint d'aquesta manera en la nostra imatge uns colors propers als reals de l'escena fotografiada.
Alguns mètodes per ajustar el balanç de blancs són l'ús d'eines com el Expodisc o la cartolina de grisos, i els mètodes casolans del balanç de blancs mitjançant l'ús d'un filtre de cafè o una tapa de Pringles.  Relacionat: un article força interessant al voltant de la nostra capacitat per distingir matissos cromàtics (teniu en compte que tenim cèl·lules ocular -bastonets- sensibles al vermell, el blau i el verd i que per això els dispositius electrónics de imatge es basen en la tríada RGB):


No hay comentarios: