miércoles, 29 de mayo de 2013

Precedents del nostre treball de recreació fotográfica de la il·luminació i composició d'un quadre pictòric conegut. Marga López.

Aquesta és la primera entrada d'una sèrie que dedicarem a rescatar exemples no mostrats al seu moment a aquest blog i que guarden relació amb les propostes fotogràfiques que hem exposat darrerament amb motiu de la presentació de traballs de fi de curs als mòduls de tècnica fotogràfica que imparteixo.
Evidentment, la idea de portar un quadre a la realitat física per fotografiar l'escena resultant no és nova. De fet, és tan antiga com les primeres manifestacions de la fotografia amb ímfules artístiques, allò que els historiadors de l'art i de la fotografia anomenen "fotografia pictoricista".
A la EASD Serra i Abella, l'exercici de reconstrucció d'una escena pictòrica amb mitjans fotogràfiques s'ha fet amb diferents intencions i des de diferents mòduls del cicle de Fotografia sota la supervisió de diferents professors, com Isabel Codina o Isabel Solans.
Jo he demanat aquesta mena de treball des de l'àmbit de la tècnica fotogràfica, tot exigint molta cura a l'hora de reproduir els valors tonals del quadre, és a dir: la seva fotometria i el seu contrast, a més del seu enquadrament i composició. La posada en escena, el vestuari, l'atrezzo etc. no tenen relevància per a la meva valoració. Ni tan sols la qualitat expressiva o la interpretació personal del tema de l'obra escollida, tot i què, evidentment, constitueixen valors afegits un cop s'han asolit els requisits bàsics des d'el punt de vista estrictament tècnic, fotomètric.
Tot i això, m'ha semblat oportú mostrar exemples extrets de l'arxiu de la Isabel Codina per tal de veure còm es pot afrontar aquest treball amb resultats expressius i personals notables, sense renunciar al control de les llums, de la seva medició i, en definitiva, de la nostra presa.
El primer exemple escollit correspòn a una interesant sèrie de Marga López:

No hay comentarios: