miércoles, 13 de abril de 2011

Fotografia Estereoscòpica. Montse Vilimelis (Fotografia artística, Tècnica fotogràfica)

Fixeu-vos en el descentrament del canal vermell de la imatge. Oferim al cervell dues imatges: una per a cada ull. En filtrar l'ull esquerre en vermell, es torna cec per a aquest canal, i una mica anàleg ocorre amb la visió del blau i el verd en el cas de l'ull dret, al qual correspon el filtre de color blau de les ulleres de anaglifo. Podríem haver fet coincidir la imatge dels canals en diferents plans de la imatge. El més recomanable és buscar el centre de la imatge, respecte a les dimensions de la pròpia fotografia, i un pla intermedi pel que fa a l'espai fotografiat, encara que en tot cas, el més lògic seria que a aquesta distància també es situés l'enfocament de la nostra òptica .

Fijaos en el descentramiento del canal rojo de la imagen. Ofrecemos al cerebro dos imágenes: una para cada ojo. Al filtrarse el ojo izquierdo en rojo, se vuelve ciego para este canal, y algo análogo ocurre con la visión del azul y el verde en el caso del ojo derecho, al que corresponde el filtro de color azul de las gafas de anaglifo. Podríamos haber hecho coincidir la imagen de los canales en diferentes planos de la imagen. Lo más recomendable es buscar el centro de la imagen, respecto a las dimensiones de la propia fotografía, y un plano intermedio con respecto al espacio fotografiado, aunque en todo caso, lo lógico sería que a esa distancia también se situase el enfoque de nuestra òptica.

No hay comentarios: