viernes, 27 de abril de 2018

Transversalitat entre fotografia, còmic, il·lustració, animació audiovisual y gràfica audiovisual

jose navarrete


Còmics fotográfics i recursos d'acció narrativa. 
Al llarg dels darrers cursos durant gairebé 15 anys hem desenvolupat una sèrie d'activitats didàctiques transversals a diferents cicles artístistics, ja fos des de l'àrea de fotografia comuna o bé d'expressió plàstica a fotografia i altres cicles. He procurat aprendre de les possibilitats expressives del Gif Animat per al seu ús a còmics web, i tammateix hem abordat l'ús de la fotografia a l'hora de plantejar story boards i còmics fotogràfics o foto-novel·les.
Una altra qüestió interessant va ser proposar-nos fer servir la fotografia i la seva edició digital com a eina creativa i recurs tècnic per fer propostes de concept-art audiovisual o il·lustracions per a recreació de personatges del món del cómic de superherois.
 

Elements animats en format Gif como a recursos per a la realització de còmics impresos i còmics web
Tot seguit podeu veure exemples de traballs d'alumnes de Gràfica Audiovisual, Animació Audiovisual, Gráfica Publicitària, Il·lustració i Còmic, que van desenvolupar aquestes pràctiques al mòdul de fotografia, i en alguns casos a tècniques d'expressió gràfica, tot coordinant en la mesura d'allò possible les programacions corresponents. Tammateix es van proposar aquests treballs a alumnes de 1er i 2on de Fotografia al mòdul de Tècnica Fotogràfica.
Les possibilitats expressives del gif animat al còmic en xarxa son evidents, tot i què com veureu s'evidencia la seva pràctica des de l'àmbit de la foto, tot i què els recursos i mètodes apresos serveixen igualment per a imatges obtibgundes mitjançant altres tècniques gràfiques.
No hay comentarios: