miércoles, 9 de marzo de 2016

Textura i nitidesa. Enfocament i contrast.

La sensació de nitidesa óptica a una imatge fotogràfica es relaciona no només amb l'enfocament òptic, però també amb la seva formalització a la imatge mateixa en funció del contrat existent entre les llums, els tons mitjos i les ombres. Només fent servir els pinzells de sobre-exposició (a llums en zones d'ombres) i subexposició (dómbres a zones de llums) en fotografies intencionadament desaturades podem imitar l'efecte aconseguit per una màscara d'enfocament i endevinar el seu modus operandi.
Tot i això, com podreu comprovar als següents exemples, per aconseguir donar importància a la textura dels motius fotografiats, és convenient una il·luminació molt rasant, preferentment difusa i compensada a la zona d'ombres amb alguna llum de farciment o un reflector per tal d'obtenir encara més grisos. No es tracta, per tant, d'obtenir fotos més contrastades, però més varietat tonal i contrast selectiu a les diferents àrees de llum, penombra i ombra de la nostra imatge fotogràfica.
Gloria CruzAdriana Llarch


Aitor Ramis:


Ana Martínez:


Daniel Martínez:
Emiliano Yuon:Julia Navarro:Laura Medina:


Natalia Bazzolo:

Sheila Riñé:


No hay comentarios: